Disclaimer

Home / Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel DD&D zijn best doet om alle informatie, diensten en producenten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. DD&D ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar ander websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DD&D.

DD&D aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het aan de andere kant in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

DD&D aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op deze website. DD&D behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, belangen van overige internetgebruikers, andere derden.

DD&D ©

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking? Stuur ons dan een bericht.